Poem: Caroline

Caroline

Star gazing at full moon

Lips tugging a smile

Eyes that are drowning

Hands that are warm

Air around dances

Breeze blew little secrets

Glowing lights give colors

Noise sounds like melody

I can see and feel

Everything that you felt

When you look at her

And when I look at you

Her eyes are your vision

Her presence is your galaxy

Everything that she is

Is everything I wish to be

Advertisements

Poem: Find Me A World

Invisible

I lost count of words

That signifies your soul

I lost count of time

That you noticed it

Eyes twitch to hide tears

Mouth shuts from babbling

Lump in the throat hurts

I can’t keep still

Who’s the real coward

Between two hopeless individuals

The one who loves dearly

Or the one who loves in distance

Poem: If You Come Back

If You Come Back

Seven years is enough

To grasped fully

That this love we have

It is the love that’s true

Moments I wish you come back

Times that I don’t

We will get hurt

And I love you

Heart pounds again

Bonds keep us together

Invisible line connects

Yes, you are my first love

You come back

You make me dream endlessly

But I live by the memory

I never want it to be real

Batch ’81 Sequence Treatment

  1. INT. NG BAHAY NG MASTER NG AKO. GABI

     Napuno ng halakhakan at nakabibinging ingay ng pagbati ang kaarawan ng master ng AKO. Sa kabilang banda ay nanatiling tahimik si Sid habang nakangiting pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan. Naglalaro sa kanyang isipan ang pakiramdam ng maging tunay at ganap na miyembro ng AKO. Ang maging master at magkaroon din ng sariling taga-sunod.

 

     Maya-maya ay tumayo ang isang taga-AKO upang kumuha ng champagne. Ngunit, naubos na pala ito at nauwi sila sa isang bote ng beer. Inabot nya ito sa kanilang leader na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Nang mahawakan ito ng leader ay unti-unting bumakas ang misteryosong ngiti sa kanyang mukha na naging dahilan upang kutuban ng masama si Sid. Binuksan ng leader ang takip ng beer at sinabing ipauubaya nya sa kanilang mga future brothers ang pag-inom sa beer. Bakas ang kaba at takot sa mga mukha ng tao sa kanilang paligid. Hindi maitatago ang pangambang hindi lamang ito isang simpleng paglagok ng alak mula sa baso. Maya-maya ay ibinuhos na ng leader ang alak at ibinigay ito sa isang initiate sa kanyang kaliwa. Nagulat ang lahat nang iutos ng leader na iluwa muli niya ang kanyang ininom na alak bago ipasa sa kanyang kasunod. Bakas ang takot at hesitasyon sa kanyang mukha ngunit wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng kanilang leader.

 

     Nag-aalinlangan nya itong pinasa kay Quintos na hindi maatim na hawakan o titigan man lang ang baso. Aalma sana si Quintos ngunit hindi nya magawang maka-hindi sa nais ng kanyang Master. Ininom nya ito at iniluwa ang nasa bibig bago ipasa ang nasa bibig. Inutusan naman si Quintos na kuhaan ng litrato ang mga susunod na miyembro na iinom ng beer. Ipinasa ni Quintos sa sunod na kasamahan ang beer na ininom nya agad at iniluwa ang nasa bibig matapos sabihin ang kanilang sumpaan sa fraternity. Agad naman nya itong pinasa sa Propesor ng grupo na ininom ito ng walang patumpik-tumpik bago sabihin ang karugto sa sumpaan ng samahan.

 

     Hindi naman maipinta ang mukha ni Magtibay nang sya ang sumunod. Halos mautal-utal ito sa pagbigkas ng kanilang sumpaan. Naka-ilang sampal ang inabot ni Sid mula sa kanilang Master dahil mali ang kanyang sinabing linya sa sumpaan. Nang tumama ay agad nyang nilagok ito at ibinaba sa mesa. Kinuha naman ito ng master at iniabot sa unang miyembro na uminon nito at inutusang lagukin nya ito lahat. Nagulat ang lahat at namutla ang binata dahil hindi nya maaatim pang inumin ito. Ngunit, hindi sya makapalag kaya wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng kanyang Master.

 

     Matapos noon ay muli silang kumanta ng Happy Birthday habang maduwal-duwal sa kinauupuan ang binatang huling uminom. Tumungo ito sa banyo at doon nagsuka. Inutusan ng Master na kuhaan iyon ni Quintos ng litrato. Habang ang lahat ay nagsasaya ay wala sa isip na pumapalakpak si Sid habang nakatitig sa kasamahang patuloy na nagsusuka.

 

     Maraming bumabagabag sa isip ni Sid ng mga oras na iyon. Kung hanggang saan pa ba ang kakayanin nila upang mapabilang sa fraternity na ito, kung labis na ba lahat ng ipinapagawa ng kanilang  Master at ibang miyembro ng AKO sa kanila at kung kakayanin pa ba nila na maging buo hanggang sa dulo ng inisasyon. Pero, higit sa lahat, nangingibabaw sa isip at puso nya ang matinding sidhi na manatili at tapusin ang kanyang nasimulan. Nais nyang may mapatunayan sa lahat na may patutunguhan ang lahat ng kanilang pinagdaraanan.

 

Where She Went (If I Stay #2) by Gayle Forman

8492825

From Goodreads:

It’s been three years since Mia walked out of Adam’s life.

And three years he’s spent wondering why.

When their paths cross again in New York City, Adam and Mia are brought back together for one life-changing night.

Adam finally has the opportunity to ask Mia the questions that have been haunting him. But will a few hours in this magical city be enough to lay their past to rest, for good – or can you really have a second chance at first love?

 

Review:

I really need to stay away from this book for a couple of hours to breathe properly and make a decent review.

If I Stay was really good and I like how it was narrated. I have read some books like this before and I like that no matter how the plot were all the same, it would really get into you in different ways. But, after reading Where She Went or more like during and after reading this book, someone just did the ice bucket challenge on me. Hundred million times. And without even asking if I’m even all game to do it.

The book turned me into a full mode ballistic that I want to cry and roll on my bed all over again. Sometimes, I feel like they (Mia and Adam) take my breath away- or maybe they really did. How can this be so good and bad I want to pull my hair and wake myself from the reality that I was actually reading a book and it’s not just somebody told me this happened to her/him years ago. Gayle Forman knows how to make readers go wild and nuts.

And since this is not a decent review after all, I better get going. Hahaha!

Be sure to add this on your to-read list!