Batch ’81 Sequence Treatment

  1. INT. NG BAHAY NG MASTER NG AKO. GABI

     Napuno ng halakhakan at nakabibinging ingay ng pagbati ang kaarawan ng master ng AKO. Sa kabilang banda ay nanatiling tahimik si Sid habang nakangiting pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan. Naglalaro sa kanyang isipan ang pakiramdam ng maging tunay at ganap na miyembro ng AKO. Ang maging master at magkaroon din ng sariling taga-sunod.

 

     Maya-maya ay tumayo ang isang taga-AKO upang kumuha ng champagne. Ngunit, naubos na pala ito at nauwi sila sa isang bote ng beer. Inabot nya ito sa kanilang leader na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Nang mahawakan ito ng leader ay unti-unting bumakas ang misteryosong ngiti sa kanyang mukha na naging dahilan upang kutuban ng masama si Sid. Binuksan ng leader ang takip ng beer at sinabing ipauubaya nya sa kanilang mga future brothers ang pag-inom sa beer. Bakas ang kaba at takot sa mga mukha ng tao sa kanilang paligid. Hindi maitatago ang pangambang hindi lamang ito isang simpleng paglagok ng alak mula sa baso. Maya-maya ay ibinuhos na ng leader ang alak at ibinigay ito sa isang initiate sa kanyang kaliwa. Nagulat ang lahat nang iutos ng leader na iluwa muli niya ang kanyang ininom na alak bago ipasa sa kanyang kasunod. Bakas ang takot at hesitasyon sa kanyang mukha ngunit wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng kanilang leader.

 

     Nag-aalinlangan nya itong pinasa kay Quintos na hindi maatim na hawakan o titigan man lang ang baso. Aalma sana si Quintos ngunit hindi nya magawang maka-hindi sa nais ng kanyang Master. Ininom nya ito at iniluwa ang nasa bibig bago ipasa ang nasa bibig. Inutusan naman si Quintos na kuhaan ng litrato ang mga susunod na miyembro na iinom ng beer. Ipinasa ni Quintos sa sunod na kasamahan ang beer na ininom nya agad at iniluwa ang nasa bibig matapos sabihin ang kanilang sumpaan sa fraternity. Agad naman nya itong pinasa sa Propesor ng grupo na ininom ito ng walang patumpik-tumpik bago sabihin ang karugto sa sumpaan ng samahan.

 

     Hindi naman maipinta ang mukha ni Magtibay nang sya ang sumunod. Halos mautal-utal ito sa pagbigkas ng kanilang sumpaan. Naka-ilang sampal ang inabot ni Sid mula sa kanilang Master dahil mali ang kanyang sinabing linya sa sumpaan. Nang tumama ay agad nyang nilagok ito at ibinaba sa mesa. Kinuha naman ito ng master at iniabot sa unang miyembro na uminon nito at inutusang lagukin nya ito lahat. Nagulat ang lahat at namutla ang binata dahil hindi nya maaatim pang inumin ito. Ngunit, hindi sya makapalag kaya wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng kanyang Master.

 

     Matapos noon ay muli silang kumanta ng Happy Birthday habang maduwal-duwal sa kinauupuan ang binatang huling uminom. Tumungo ito sa banyo at doon nagsuka. Inutusan ng Master na kuhaan iyon ni Quintos ng litrato. Habang ang lahat ay nagsasaya ay wala sa isip na pumapalakpak si Sid habang nakatitig sa kasamahang patuloy na nagsusuka.

 

     Maraming bumabagabag sa isip ni Sid ng mga oras na iyon. Kung hanggang saan pa ba ang kakayanin nila upang mapabilang sa fraternity na ito, kung labis na ba lahat ng ipinapagawa ng kanilang  Master at ibang miyembro ng AKO sa kanila at kung kakayanin pa ba nila na maging buo hanggang sa dulo ng inisasyon. Pero, higit sa lahat, nangingibabaw sa isip at puso nya ang matinding sidhi na manatili at tapusin ang kanyang nasimulan. Nais nyang may mapatunayan sa lahat na may patutunguhan ang lahat ng kanilang pinagdaraanan.

 

Advertisements